damegeeftuitleg

Samenwerkende organisaties


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

www.han.nl/landing/pabo/

De HAN Pabo leidt leraren op voor het basisonderwijs in allerlei opleidingstrajecten, voltijd, deeltijd en speciaal voor VWO studenten, de ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Gedurende de opleiding bepaal je of je wilt specialiseren in het jonge of oudere kind, onder- of bovenbouw. In het 3e jaar volg iedere student een minor. Welke minor bepaalt de student zelf. Er bestaan extra mogelijkheden om te zorgen voor extra verdieping tijdens de opleiding. Zo zijn er projecten waarin de student zich kan verdiepen op het gebied van rekenonderwijs, of op het gebied van internationalisering. Tevens biedt de HAN Pabo studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in het katholiek, protestants-christelijk of openbaar onderwijs en de vormgeving daarvan.


Stichting Katholiek Steunfonds
Basisonderwijs Nijmegen

De "Stichting Katholiek Steunfonds Basisonderwijs Nijmegen" bestaat sinds 1984 en heeft tot doel de katholieke opleiding van leraren basisonderwijs in de regio Nijmegen te ondersteunen. Onder opleiding wordt tevens begrepen de voortgezette vorming/scholing van leraren basisonderwijs. Daarbij gaat het met name om de versterking en verdieping van het gestalte geven aan de katholieke grondslag en identiteit van de opleiding door het bieden van een financiële bijdrage aan activiteiten/projecten die hierop gericht zijn. Vanaf de oprichting van de Pabo staat de opleiding voor leraar basisonderwijs in Nijmegen in een traditie waarin waarde gehecht wordt aan de katholieke grondslag en identiteit. Daarin neemt -naast andere- in het bijzonder de inspiratie die de katholiek-christelijke kan bieden een bijzondere plaats in.

Het Steunfonds vindt het belangrijk dat, voortbouwend op deze traditie, deze inspiratie ook in de toekomst gestalte kan krijgen. Daarom wil het fonds projecten en activiteiten financieel ondersteunen die direct of indirect een bijdrage leveren aan de versterking dan wel verdieping van de katholieke identiteit van de opleiding van leraren of de voortgezette (post-HBO of na-)scholing van leraren.

 Lesmodules Zingeving, Identiteit en Burgerschap

Iedere school heeft een eigen levensverhaal dat kinderen helpt om zin en betekenis te geven. En dat niet alleen. Leerkrachten weten waar ze voor gaan. Ouders weten waar jullie voor staan. Iedereen voelt zich thuis.

 

Stichting reflexief

Reflexief inspireert en ondersteunt basisscholen om aan de slag te gaan met zingeving, identiteit en burgerschap.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Mailchimp

Voer uw email adres in.