header burgerschap

Pedagogisch klimaat en burgerschap

 

Everybody happy?

Als u ouders vraagt wat zij vooral vragen van een school, zal het antwoord zijn: ‘dat mijn kind het naar zijn zin heeft, dat hij gelukkig is’.

Op school wordt samen geleerd maar ook samen geleefd. Leerkrachten spelen een cruciale rol in het creëren van een klimaat waar kinderen graag vertoeven, met plezier leren en van elkaar leren hoe je samenleeft.

Mede door ontwikkelingen als passend onderwijs, nieuwkomers en grotere klassen wegens het lerarentekort, vraagt het pedagogisch klimaat extra aandacht. Begrijpelijk en belangrijk. Maar, hoe voorkom je dat je steeds ‘brandjes aan het blussen’ bent?

Hoe ga je om met conflicten en nog belangrijker: hoe zorg je voor een sfeer op school, waarin de meeste conflicten voorkómen worden?

Een veilig, positief, pedagogisch klimaat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om blijvende aandacht. Het beïnvloedt niet alleen het welbevinden in positieve zin, maar ook de leerresultaten van leerlingen. 

Reflexief helpt jouw vragen te beantwoorden: 

  • Hoe creëren we samen met het team een veilig en positief pedagogisch klimaat?
  • Welke methodieken passen bij onze school?
  • Hoe komen we tot een schoolbrede visie op pedagogiek en burgerschap?
  • Hoe formuleren we concrete leefregels en hoe maken we die zichtbaar op school?
  • Hoe besteden we aandacht aan groepsvorming, in de gouden en zilveren weken?
  • Hoe gaan we op een constructieve manier om met conflicten?

Reflexief biedt verheldering in deze zoektocht, door middel van inspiratiesessies, bijeenkomsten met een werkgroep of het hele team. 

Aan de slag?

Reflexief-begeleider Karen Faber heeft ervaring met diverse methoden voor SEO en burgerschap en kan samen met jullie kijken naar wat passend is voor jullie school. Tevens is zij gecertificeerd trainer Vreedzame School. 

De Vreedzame School (van CED-groep) is een schoolbrede, bewezen effectieve  aanpak om preventief te werken aan het pedagogisch klimaat in het (speciaal) basisonderwijs. Het sluit aan bij alle nieuwe burgerschapsdoelen. Neem contact met Karen op via onderstaande knop
 

Geinteresseerd in dit aanbod?

 

Neem dan nu contact op en vraag naar de mogelijkheden. Ieder pakket kan op maat worden gemaakt zodat deze exact aansluiten bij het niveau van jouw klas.

Contact opnemen

 

Stichting reflexief

Reflexief inspireert en ondersteunt basisscholen om aan de slag te gaan met zingeving, identiteit en burgerschap.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Mailchimp

Voer uw email adres in.