Over de Stichting Reflexief

De stichting wil de levensbeschouwelijke identiteit van katholieke en interconfessionele scholen voor primair onderwijs bevorderen.  Reflexief tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  • het bevorderen, ondersteunen en versterken van overleg en samenwerking van schoolbesturen met katholieke en interconfessionele scholen voor primair onderwijs met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van deze scholen; 
  • het (door)ontwikkelen van samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, de regionale opleiding voor leraren basisonderwijs, begeleidingsinstellingen gericht op identiteit en levensbeschouwing; 
  • het doen ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen, studiedagen, begeleiding en andere vormen van ondersteuning gericht op de bevordering van de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke identiteit van deze scholen; 
  • het bevorderen van de deskundigheid van identiteitscoördinatoren, teams, directies, besturen en ouders; 
  • het onderling uitwisselen van ervaringen tussen scholen, directies, besturen en ouders; 
  • het (doen) op gang brengen en onderhouden van intervisienetwerken van identiteitscoördinatoren en het onderling uitwisselen van ervaringen tussen scholen en directies; 
  • het op allerlei wijzen doen bevorderen van inspiratie voor scholen, teams, leraren besturen en ouders