Wie is Reflexief

Reflexief inspireert en ondersteunt basisscholen om aan de slag te gaan met identiteit, zingeving en burgerschap. We gaan op zoek naar het verhaal en de waarden van de school. Daarmee zetten we ons in voor betekenisvol onderwijs voor leerlingen, een sterk verbonden team en betrokken ouders.

Waarom is dit voor ons belangrijk?

Er leven allerlei vragen bij basisscholen: hoe ga je met kinderen in gesprek over zingeving en hoe maak je diversiteit bespreekbaar? Hoe ga je om met vieringen? Hoe geef je de religieuze identiteit van een school vorm in een seculariserende samenleving? En wat betekent het voor die identiteit als leerlingen vanuit huis een ander geloof meekrijgen?

Reflexief is ontstaan naar aanleiding van dit soort vragen. Dé christelijke, dé rooms-katholieke of openbare school bestaat niet. Iedere school heeft een eigen levensverhaal. Wij vinden het belangrijk dat het team betekenis geeft aan dat verhaal.

Initiatief van vijf stichtingen

Reflexief is een initiatief van vijf stichtingen in de regio Nijmegen:

  • Stichting Conexus, Nijmegen
  • OPTIMUS, stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs, Cuijk
  • Groeisaam Primair Onderwijs, West Maas en Waal, Druten en Beuningen
  • Stichting SKOV Onderwijs Dichtbij, Vierlingsbeek
  • Stichting Sint Josephscholen, Nijmegen

De Stichting Steunfonds Katholieke Opleiding Leraren Basisonderwijs Nijmegen ondersteunt ons financieel. Daardoor hoeven schoolbesturen van een bij Reflexief aangesloten stichting slechts een klein bedrag te betalen voor de leergang Identiteit, Zingeving en Burgerschap.