header burgerschap

Lesmodules zingeving, identiteit en burgerschap

Aan de slag gaan met Zingeving, Identiteit en Burgerschap helpt je bewust te worden van de waarden van jullie school en op zoek te gaan naar de betekenis van die waarden. In onze lesmodules is er ook aandacht voor persoonlijke zingeving voor teamleden en reflectie op de bezieling als leerkracht.

Deelnemers worden toegerust om met kinderen in gesprek te gaan over zingevingsvragen en hen te begeleiden in hun persoonsvorming. Door samen met het team met zingeving aan de slag te gaan en de identiteit vorm te geven, ontstaat er een diepere verbondenheid. Leerkrachten weten waar ze voor gaan. Ouders weten waar jullie voor staan. Iedereen voelt zich thuis. De lesmodules kunnen indien gewenst één teamlid opleiden tot vakspecialist Zingeving, Identiteit en Burgerschap.

Wat komt er aan bod?

Onze docenten geven je een brede kijk op identiteit en rusten je volledig toe om er zelf mee aan de slag te gaan. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: hoe help je kinderen betekenis te geven aan bijzondere gebeurtenissen? Hoe ga je om met vieringen en met rouw? Hoe werk je aan persoonsvorming van kinderen? Hoe ga je om met verschillende achtergronden van teamleden en hoe vertel je het verhaal van de school aan ouders?

Voor wie?

De leerlang is voor leerkrachten uit het primair onderwijs, die zich kunnen ontwikkelen tot vakspecialist. Daarnaast is de directeur van de school betrokken bij het proces van identiteitsvorming. Het is een inspirerende leergang voor zowel katholieke en protestante als openbare scholen.

Wat bereik je met deze leergang bij Reflexief?

De leergang biedt je alle inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden om Identiteit, Zingeving en Burgerschap op jouw school zinvol en concreet inhoud geven. Een uniek proces waarbij we je niet in een formats duwen maar begeleiden in het vinden van je eigen weg. Daarnaast maken we het je gemakkelijk: alle lestijden zijn na 16.00 uur en als je school is onderdeel is van Optimus, Conexus, Groeisaam, Peelraam of Stichting Josepscholen heb je een minimale financiële investering vanwege subsidie.

Hoe ziet de leergang eruit?

De lesmodules omvatten doorgaans 4 bijeenkomsten van 4 uur op maandagavonden van 16.00 – 20.30 uur. Daarnaast staan er uren voor zelfstudie en het doen van onderzoek.


Module I – Burgerschap en identiteit als beginselen van onderwijs

1. Goed onderwijs en de drie functies van onderwijs
2. Identiteit als beginsel
3. Burgerschap als beginsel

Module II – Proces- en persoonsgerichte veranderkunde

4. Procesgerichte veranderkunde
5. Persoonsgerichte veranderkunde
6. Open Space

Module III – Zingeving in het onderwijs

7. Zingeving en religie
8. Kloosterweekend
9. De school als gemeenschap
10. Open Space

Module IV – Concretiseren van zingeving, identiteit en burgerschap

11. Burgerschap
12. Levensbeschouwelijke vorming
13. Sociaal-emotionele vorming
14. Open Space
15. Presentaties en feestelijke diploma-uitreiking

Meer weten over de leergang zingeving, identiteit en burgerschap?

Reflexief-begeleider Frans Croonen is coordinator van de modules. Neem contcat met hem op via onderstaande knop.

Geinteresseerd in dit aanbod?

 

Neem dan nu contact op en vraag naar de mogelijkheden. Ieder pakket kan op maat worden gemaakt zodat deze exact aansluiten bij het niveau van jouw klas.

Contact opnemen

 

Stichting reflexief

Reflexief inspireert en ondersteunt basisscholen om aan de slag te gaan met zingeving, identiteit en burgerschap.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Mailchimp

Voer uw email adres in.