Focusgroepgesprek: zingeving, identiteit en burgerschap op school

Datum: Op afspraak
Plaats: Een geschikte locatie in jullie stichting
Duur: 1 bijeenkomst
Tijd: 1 uur

Het focusgroepgesprek is een open gesprek. Er is geen goed of fout. Het gesprek gaat na hoe jullie in de thematiek van zijngeving, identiteit en burgerschap staan en wat jullie ervaringen zijn. Op basis van jullie concrete ervaringen als leerkracht gaan we samen na wat er hierover voor jullie toe doet, waar jullie kracht ligt en wat jullie vragen zijn.

Zingeving

Kinderen komen met van allerlei vragen. Waarom gaan mensen en huisdieren dood? Is er een God? En waarom groeien er eigenlijk bloemen op het schoolplein? Het zijn vragen waar niet één antwoord op mogelijk is, en geen goed of fout. Het zijn vragen over zin. Zingeving zorgt voor bezieling en verdieping als leerkracht. Hoe geven jullie zingeving momenteel een plek?

Identiteit

De identiteit is het hart van jullie school. Het is de binnenkant van de mensen die er werken en van de kinderen die ernaartoe gaan. Wat is het verhaal van jullie school? Wat doet er voor jullie toe in de vorming van kinderen? En wat is jullie kijk op het lerende kind?

Burgerschap

Leren wat het betekent om goed samen te leven is een belangrijke opdracht van de school. Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet oordelen over de buitenkant, maar iemand van binnen leren kennen? Hoe leer je hen over culturele verschillen en fake news? Door te werken aan burgerschap kun je als school laten zien wat het van je vraagt om goed samen te leven.

 

De opbrengst van het focusgroepgesprek is een op jullie praktijk gestoelde beschrijving. Deze beschrijving toont waar jullie kracht zit, waar jullie vragen liggen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en legt zo de basis voor een heldere visie op zingeving, identiteit en burgerschap. We gaan daarna graag het gesprek aan over wat er nodig is om jullie mogelijkheden en visie werkelijkheid te doen worden.

De gespreksleiders

De gespreksleiders zijn Frans Croonen, bureaumanager bij Reflexief, en Theo van der Zee, coordinator en onderzoeker bij Verus. Zij brengen jullie op een goede manier in gesprek en zorgen voor een kort en bondig verslag. Dat verslag is de basis voor een mogelijke volgende stap.

Aanmelden

Doe mee en meld je aan met het onderstaande formulier!

Wij zijn Reflexief

Reflexief is een initiatief van vijf stichtingen in de regio Nijmegen: Conexus, Optimus, Groeisaam, SKOV en Josephscholen. 

Reflexief biedt professionals uit het primair onderwijs de praktische leergang Identiteit, Zingeving en Burgerschap. Verder organiseert Reflexief workshops, cursussen en retraiteweekenden. We gaan op zoek naar het verhaal en de waarden van de school. Daarmee zetten we ons in voor betekenisvol onderwijs voor leerlingen, een sterk verbonden team en betrokken ouders.

 

Direct aanmelden

Via dit formulier meldt u zich aan wanneer u belangstelling hebt voor de opleiding. U wordt na aanmelding uitgenodigd voor een intake gesprek met een van de docenten.