Toetsing en diplomering

Naast het verwerven van theorie als kennis, wordt van de deelnemer verwacht dat zij/hij gedurende de opleiding laat zien dat zij/hij een groei doormaakt. Deze groei zien wij terug in het portfolio. De werkplekopdrachten worden voorzien van feedback, bij voorkeur door een kritische vriend of coach, dit in overleg met de docent. De externe feedbackgever dient goed op de hoogte te zijn van hetgeen bedoeld wordt en dient voldoende diepgang te realiseren. De beoordelingscriteria geven de essentiële kijkpunten voor de feedback aan en helpen zodoende de interne en externe feedbackgever. Zowel de werkplekactiviteiten als de feedback worden opgenomen in het portfolio.

Studenten sluiten de leergang af met een certificaat. Hiervoor wordt accreditatie aangevraagd bij CPION.